Polityka prywatności

I.    Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego onmyway.pl, dostępnego pod adresem https://onmyway.pl/ (dalej: Serwis). Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z Serwisu, w razie dokonywania zamówienia na usługi dostępne w Serwisie, w tym także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania usługi newslettera, oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis oraz korzystających z naszych usług. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz innymi wiążącymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przedstawiamy poniżej.

II.  Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Joanna Chmura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Chmura, z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa), przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152, posiadająca NIP: 8133226701 oraz REGON: 180396449 (dalej: Administrator). Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych – które chronią podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

III. W jaki sposób skontaktować się z nami w spawie danych osobowych

Możesz się z nami kontaktować pisemnie na adres Joanna Chmura, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152, 02-972 Warszawa lub mailowo pod adresem kontakt@onmyway.pl.

IV. Skąd pochodzą Twoje dane

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem z usług w Serwisie, w momencie, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter, zamówiłeś nasze usługi dostępne w naszym Serwisie, a także w innych przypadkach kontaktu z Administratorem, np. zgłosiłeś do nas reklamację. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz lub udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z Serwisu, w tym poprzez technologię automatycznego gromadzenia informacji, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Twoich interakcji z naszymi usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe, narzędzia analityczne (takich jak Google Analytics), narzędzia remarketingowe (takich jak Google AdWords i Facebook). Szczegółowe informacje dot. technologii automatycznego gromadzenia informacji, z których może korzystać Administrator, opisane są w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

 • Jakie pozyskujemy od Ciebie dane, w jakim celu oraz jak je przetwarzamy
 1. Newsletter. Zapisując się na newsletter otrzymujesz od nas aktualności, wartościowe treści i informacje branżowe. Podczas zapisu przekazujesz nam w formularzu swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od nas wartościowe treści poprzez newsletter. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisu. Dodatkowe Twojej dane wraz z numerem IP, z którego zapisałeś się na newsletter, zostaną zapisane na serwerze dostawcy usługi mailingowej, z którym Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych. Twoje dane przetwarzane są w celu przesyłania Ci zamówionych treści i będą zapisane w bazie przez okres świadczenia usługi newsletter, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usuniecie Twoich danych z bazy.
 • Formularz kontaktowy. Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie w Serwisie. W takim przypadku podajesz nam swój adres e-mail, imię oraz inne informacje w treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt za pomocą formularza. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celach:
 • odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • archiwizacji, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;

Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony;

 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane, lub w przypadku danych, których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 • Rejestracja konta w Serwisie. Jeśli zdecydujesz się dokonać rejestracji w naszym Serwisie poprzez założenie kontaużytkownikazostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi. Podanie danych obowiązkowych wskazanych w formularzu, np. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, jest wymagane w celu założenia i obsługi konta. Jeśli ich nie podasz, to nie będziemy mogli założyć Ci konta użytkownika.

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu:

 • prowadzenia i obsługi konta użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do celów statystycznych i analitycznych, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;
 • marketingu produktów i usług, co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu oferty naszym klientom;
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane, lub w przypadku danych, których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 • Formularz zamówienia. Dokonując zakupu odpłatnej usługi w naszym serwisiejesteś zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia oraz podania w nim danych niezbędnych do sfinalizowania procesu zakupu usługi. Zostaniesz poproszony o podanie m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i opcjonalnie numeru telefonu. Jeśli dodatkowo poprosisz o wystawienie faktury będziesz zobowiązany do podania danych umożliwiających jej wystawienie. Dane, które są obowiązkowe do złożenia zamówienia w naszym serwisie zostały oznaczone gwiazdką. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać zamówienia. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu:
 • zawarcia i realizacji zamówienia, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do celów statystycznych i analitycznych, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;
 • marketingowych Administratora, co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu naszej oferty klientom;
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 • Bramka Płatnicza. Podczas dokonywania zakupu odpłatnej usługi dokonujesz płatności za pośrednictwem wskazanego w Serwisie dostawcy systemu płatności internetowych w bramce płatniczej. Jest to funkcjonująca aplikacja, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych. Podczas dokonywania płatności zostaniesz poproszony o udostepnienie danych niezbędnych do zainicjowania procesu płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać zapłaty za usługę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze dostawcy usługi do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane. Z dostawcą usługi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Formularz odstąpienia od umowy. Na naszej stronie, w załączniku do Regulaminu, udostępniliśmy formularz odstąpienia od umowy, który usprawni proces związany ze zwrotem zakupionej w naszym Serwisie odpłatnej usługi, związany z odstąpieniem od zawartej umowy. Odstępując od umowy z wykorzystaniem udostępnionego formularza jesteś zobowiązany do jego wypełnienia oraz podania w nim danych niezbędnych do rozpatrzenia zwrotu i jego finalizacji. Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru konta bankowego (opcjonalnie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać odstąpienia od umowy z wykorzystaniem udostępnionego formularza i dokonać zwrotu.
 • Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu:
 • realizacji prawa odstąpienia od umowy, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do celów statystycznych i analitycznych, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegającego na ochronie naszych praw;

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 • Organizacja wydarzeń (np. Webinarium, szkoleń, spotkań na żywo za pośrednictwem aplikacji online). W przypadku organizacji przez nas wydarzeń za pośrednictwem Serwisu i Twojej chęci udziału w takim wydarzeniu, zostaniesz poproszony o Twoje dane osobowe, obejmujące dane niezbędne do udziału w wydarzeniu (zazwyczaj są to imię, nazwisko, stanowisko/funkcja, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny, wizerunek). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w wydarzeniu.
 • Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu:
 • organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń, co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora: w celu marketingu i promocji wydarzenia; ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;  w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców; w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawno-autorskich (w tym zezwolenia na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 • Przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych Serwisu
 1. Pliki cookies
 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z jej wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 • Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, następnie są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 • Możemy wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

a) ściśle niezbędne pliki cookie:

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.

b) analityczne pliki cookie:

Analityczne pliki cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizy i źródeł ruchu na naszej stronie. Pomagają nam ustalić, które strony bardziej, a które mniej się podobają i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki tym danym, możemy analizować statystyki i raporty dotyczące funkcjonowania naszego Serwisu oraz poprawiać jego wydajność. Informacje zbierane przez pliki są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej Serwis. Bez udzielenia zgodny na nie, nie będziemy wiedzieć, kiedy strona została odwiedzona i nie będziemy w stanie poprawiać jej wydajności.

c) funkcjonalne pliki cookie:

Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów np. preferencji językowych. Możesz ustawić tak przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookies, jednakże spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

d) reklamowe pliki cookie:

Reklamowe pliki cookies pozwalają na dostosowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Brak akceptacji tego rodzaju plików cookies spowoduje że wyświetlane reklamy, nie będą dopasowane do Twoich preferencji.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu, z którego Użytkownik korzysta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem analitycznych, funkcjonalnych i reklamowych plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies, wyrażona osobno dla każdej z wymienionych grup plików cookies. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.
 • Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz samodzielnie ustalić zakres udzielanych zgód na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Masz również możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 • Rodzaje technologii śledzących na naszej stronie
 1. Pliki dziennika. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę system automatycznie zbiera informacje oraz dane z Twojego komputera. Twoje dane w plikach dziennika przechowywane są w celu zapewnienia funkcjonalności usług, optymalizacji serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Są to następujące dane: protokół internetowy; adres IP; URL serwisu, z której nastąpiło przekierowanie i z której nastąpiło żądanie pliku; data i godzina dostępu; typ przeglądarki i system operacyjny; odwiedzana przez użytkownika strona; ilość przekazanych danych; status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.), czas trwania i częstotliwość użycia. W przypadku uzyskiwania dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje: protokół internetowy; adres IP; data i godzina dostępu; typ urządzenia i system operacyjny; ilość przekazanych danych; status dostępu (jak np. plik przesłany, plik nie znaleziony itp.); czas trwania i częstotliwość stosowania. Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania Serwisu, ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji. Dane zbierane w dziennikach są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, w związku z czym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.

 • Google Analitycs. Aby analizować użycie naszego Serwisu przez użytkowników zainstalowaliśmy na nim narzędzie, które umożliwia nam tworzenie raportów aktywności na stronie, mierzenie skuteczności treści oraz świadczenie innych usług dotyczących korzystania z Serwisu i Internetu. Nasza strona korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane. Stosujemy anonimizację polegająca na skracaniu adresów IP co uniemożliwia powiązanie adresu IP z użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych. Masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki. Możesz też użyć wtyczki do przeglądarki aby zablokować przesyłanie informacji do Google. Link do wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Przycisk Facebook. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Meta Platforms Ireland Limited. Treść z serwerów Facebook jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Facebook, Facebook może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk Instagram. Nasza strona korzysta z przycisku należącego do Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Treść z serwerów Instagram jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu na Instagramie, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Instagram, Instagram może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk LinkedIn. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Treść z serwerów LinkedIn jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk YouTube. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółkę należącą do Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Treść z serwerów YouTube jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto YouTube, YouTube może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk TikTok. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez TikTok Technology Limited. Treść z serwerów TikTok jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto TikTok, TikTok może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk Apple Podcasts. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Apple Inc. Treść z serwerów Apple Podcasts jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Apple Podcasts, Apple Podcasts może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych TikTok: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Przycisk Spotify. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Spotify AB. Treść z serwerów Spotify jest pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Spotify, Spotify może powiązać Twojej zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Spotify: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane.

 • Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych określonych w stosownych formularzach (np. formularzu rejestracji w Serwisie, formularzu kontaktowym, formularzu zamówienia, formularzu zapisu na newsletter, itp.) jako wymaganych jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym i jest wyodrębnione na formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, realizacji usługi, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/wniosek, czy też do realizacji innych celów, dla których dane te są niezbędne, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne i zależne od Twojej zgody oraz nie jest niezbędne do realizacji w/w celów. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 • Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane
dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o
przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane;

· prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą;

· prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody);

· prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą,
ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

– istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości);

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

· prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym
zakresie techniczne możliwości);

· prawo do cofnięcia zgody –jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody);

· prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.


Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora lub chcesz zrealizować prawa przysługujące Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, możesz skontaktować z nami przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt. III niniejszej Polityki prywatności.

Ponadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może ona złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Ponadto Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w tym dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie stroną www, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych (np. Facebook), jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) lub organizacji międzynarodowych. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. W określonych sytuacjach, może dojść do przekazania Twoich danych do państwa  trzeciego, w szczególności gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego  ze  standardami  EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych, oparte o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 • Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.

 • Zmiana Polityki prywatności

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych Serwisu.

 • Kwestie nieuregulowane

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

 • Wejście w życie

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.06.2023 r.

This site is registered on wpml.org as a development site.